Propozice

Seznam závodů

29.4.2018 POLIČKA POLIČSKÉ CROSS-COUNTRY
19.05.2018 SVITAVY MTB DUATLON ROSNA
2.6.2018 OSÍK OSÍCKÁ MTB ČASOVKA
28.7.2018 SÁDEK MTB SÁDECKÁ PILA
19.8.2018 RYBNÍK PIRELL RYBNICKÝ MTB MARATON
15.09.2018 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ BABÍ LÉTO
22.9.2018 SEDLIŠTĚ OKOLO SEDLIŠŤ


Hlavní pořadatel poháru

Lenka Suchánková
Údolní 25, 568 02 Svitavy
mobil: 601 320 733
lenka.suchankova@bikesvitavy.cz

Přihlášky, startovné, časomíra, vyhlášení

Dle propozic jednotlivých závodů

Pohárové kategorie

Muži:   MJ; M19-29; M30-39; M40-49; M50+
Ženy:   ŽJ; Ž19-39; Ž40+
Kategorie se určí dle ročníku narození, a ta zůstane pro závodníka po celý rok stejná.
Pohárové kategorie nejsou závislé na kategoriích jednotlivých závodů!

Bodování

1.

|

2.

|

3.

|

4.

|

5.

|

6.

|

7.

|

8.

|

9.

|

10.

200

|

191

|

183

|

176

|

170

|

165

|

161

|

158

|

156

|

155


Hodnocení

Závodník si může svobodně zvolit délku trasy, pokud to pořadatel umožní a nepřijde o bodování do poháru. V případě volby krátké trasy bude bodován od 140 bodů za první místo dolů ve vzorci -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1...
Do celkového hodnocení poháru bude započteno 6 ZÁVODŮ a pro klasifikování do poháru je třeba dokončit minimálně 3 závody.
U Poličského cross country, kde kategorie mají předem určený počet kol, budou závodníci v absolutním pořadí řazeni za sebou tak, jak to bylo doposud. Na kategorie to nemá vliv.

Vyhlášení poháru

Celkové vyhlášení proběhne v rámci vyhlášení posledního závodu. Převzetí trofeje pro nejlepší závodníky je podmíněno osobní účastí vyhlašovaného na vyhlášení, neboť je to minimálně slušné vůči ostatním závodníkům.

Různé

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí, ochranná přilba je povinná, závodí se za každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les. Některé závody vedou částečně na území přírodního parku.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.