Propozice

Seznam závodů

5.5.2019 POLIČKA POLIČSKÉ CROSS-COUNTRY
8.6.2019 OSÍK OSÍCKÁ MTB ČASOVKA
27.7.2019 SÁDEK MTB SÁDECKÁ PILA
3.8.2019 VRACLAV MTB MIKULAŠ CUP
14.09.2019 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ BABÍ LÉTO
28.9.2019 SEDLIŠTĚ OKOLO SEDLIŠŤ


Hlavní pořadatel poháru

Radek Novotný
mobil: 605 185 339
Whitman@seznam.cz

Přihlášky, startovné, časomíra, vyhlášení

Dle propozic jednotlivých závodů

Pohárové kategorie

Muži:   MJ; M19-29; M30-39; M40-49; M50+
Ženy:   ŽJ; Ž19-39; Ž40+
Kategorie se určí dle ročníku narození, a ta zůstane pro závodníka po celý rok stejná.
Pohárové kategorie nejsou závislé na kategoriích jednotlivých závodů!

Bodování

1.

|

2.

|

3.

|

4.

|

5.

|

6.

|

7.

|

8.

|

9.

|

10.

200

|

191

|

183

|

176

|

170

|

165

|

161

|

158

|

156

|

155


Hodnocení

Závodník si může svobodně zvolit délku trasy, pokud to pořadatel umožní a nepřijde o bodování do poháru. V případě volby krátké trasy bude bodován od 140 bodů za první místo dolů ve vzorci -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1...
Do celkového hodnocení poháru bude započteno 5 ZÁVODŮ a pro klasifikování do poháru je třeba dokončit minimálně 3 závody.


Vyhlášení poháru

Celkové vyhlášení proběhne v rámci vyhlášení posledního závodu. Převzetí trofeje pro nejlepší závodníky je podmíněno osobní účastí vyhlašovaného.

Různé

Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí, ochranná přilba je povinná, závodí se za každého počasí, za plného lesního a silničního provozu.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování v lesních úsecích, neodhazovat odpadky a jinak znečisťovat les. Některé závody vedou částečně na území přírodního parku.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit rozhodčím.